Flexibele opvang

Met flexibele opvang bepaalt u zelf op welke momenten uw kind op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang wordt opgevangen.

We bieden op het bAken een totaal pakket aan opvang: 
dagopvang, voorschoolse opvang, naschoolse opvang, diverse vormen van vakantieopvang. Op schoolvrije dagen en/of tijdens vakanties kunnen ook kinderen die niet regulier de opvang bezoeken tegen betaling gebruik maken van de kinderopvang.

Wilt u meer informatie over de opvangmogelijkheden op het bAken dan kunt u altijd even binnen lopen of contact met ons opnemen 0517-413778

Lia Koster en Karla Draaisma kunnen uw persoonlijke wensen met u bespreken. Zij zijn rechtstreeks te bereiken op 06-83650622

    Inspectierapport

    Hier vindt u de inspectierapporten BSO.
    - Inspectie BSO