Welkom op basisschool Het bAken

  De school
  IKC Het bAken is een protestants christelijk kindcentrum gesitueerd in de Oosterparkwijk aan de Johan van Oldenbarneveltstraat. Op 27 februari 2006 is het gebouw in gebruik genomen.
  De basisschool telt op dit moment gemiddeld per jaar 140 leerlingen verdeeld over 8 groepen waarvan twee kleutergroepen.

   Ondernemend onderwijs
   Een ondernemende houding is goed voor iedereen. Want wie durft te ondernemen en een constructieve houding heeft is tot meer in staat.
   Kinderen leren veel door zelf initiatieven te nemen. Ondernemerschap vraagt creativiteit, initiatief, verantwoordelijkheid, als ook het vermogen doelstellingen te bereiken door te plannen en projecten te beheren.
   We bieden daarom een uitdagende leeromgeving, waarin we de nieuwsgierigheid prikkelen.