Dagindeling

8.15 – 8.30 De kinderen worden gebracht en mogen vrij spelen of een puzzel o.i.d. aan
tafel doen

8.30 We beginnen in de kring

8.40-9.30 Vrij spelen en voor de kinderen met een VVE-indicatie doen we een VVE activiteit

9.30-9.40 Opruimen, plassen, handen wassen en aan tafel

9.40-10.00 Fruit eten

10.00-10.45 Bij goed weer: activiteit en vrij spelen
Bij slecht weer: naar het gymlokaal

10.45-11.30 Bij goed weer: naar buiten
Bij slecht weer: activiteit en vrij spelen

11.30 In de kring om de ochtend af te sluiten

11.45 De kinderen gaan weer naar huis

De kinderen die naar de wc gaan kunnen te allen tijde naar de wc.
De kinderen met een luier worden halverwege de ochtend gecontroleerd en zo nodig verschoond.