Identiteit

  Onze missie en visie
  Op het bAken zijn we dit jaar actief bezig geweest met de vorming van ons Kindcentrum om te werken als één team met één pedagogische visie en één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar. Op dit moment zijn wij bezig met de formulering van de missie en de visie van ons Kindcentrum.
  Pedagogisch klimaat op school
  Onze school wil een moderne, kindvriendelijke leefgemeenschap zijn waar kinderen zich veilig voelen en kunnen leren. Kernbegrippen daarbij zijn: respect, wederzijdse hulp, eerlijkheid, openheid, vertrouwen en jezelf kunnen zijn.


  Wij vinden het opvoeden van kinderen van zeer groot belang. Naast de leervakken zullen de creatieve vakken voldoende aandacht krijgen maar dit mag niet ten koste gaan van de resultaten van lezen, schrijven, taal en rekenen. Daarnaast zal de school zoveel mogelijk inspelen op veranderingen in het onderwijs.
  Het werken met de computer, de sociale en emotionele ontwikkeling en het zelfstandig werken zijn accenten waar wij extra aandacht aan schenken.