Identiteit

  Onze missie en visie
  Kinderen bouwen met al hun talenten aan de toekomst van onze maatschappij waarop wij ze willen voorbereiden.
  Wij zien hoe kinderen, elk vanuit hun eigen, specifieke en unieke talent, de wereld bekijken en tegemoet treden. Hoe ze in staat zijn tot creativiteit en zorg voor elkaar.

  Met onze samenwerking, tussen onderwijs en opvang, dragen we bij aan kinderen die gelukkig (kunnen) zijn. Die zichzelf leren kennen, een identiteit vormen, die sociaalvaardig zijn en die kennis en vaardigheden verwerven en uitbreiden. Wij helpen kinderen op weg door ze te leren talenten te ontdekken en te benutten. En ze te helpen om samenhang te zien en keuzes te maken. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar ook met ouders, verzorgers en anderen die om de kinderen heen staan.

  Je leren inzetten voor jezelf en anderen draagt bij aan een sterk fundament voor de wereld van morgen. Wij geven kinderen bouwstenen mee voor hun toekomst. Voor hun persoonlijke ontwikkeling, voor de vervolgstudies die ze willen gaan volgen en voor hun maatschappelijk functioneren daarna. Wij willen leerlingen op weg helpen om, vanuit een positief zelfbeeld, de wereld te gaan ontdekken en op te bouwen. En hen in staat stellen om het geleerde toe te passen en nieuwe ervaringen op te doen.

  Het leren dat daarvoor nodig is, doe je binnen en buiten school, op veel manieren. De gemene deler is: elk kind wordt gezien, we gaan uit van het kind en van wat hij of zij nodig heeft.

  Daarbij is ons IKC meer dan zomaar een locatie. Het is een plaats waar de acht o's (ontwikkeling, onderwijs, opvang, ouders, opvoeding, ontzorgen, ontspanning en ontmoeting) organisch samenkomen.

  Door samen te werken verrijken wij bovendien onze medewerkers die beter kunnen profiteren van elkaars kennis en expertise.

  Daarnaast waarborgen we een krachtig onderwijsaanbod in een levensvatbare school. Ten slotte bieden we ouders de mogelijkheid om de zorg voor hun kinderen met ons te delen, zodat meer tijd en ruimte ontstaat voor werk of andere activiteiten. Zo dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen.
  Pedagogisch klimaat op school
  Als IKC dragen we zorg voor de kinderen binnen onze school. Kinderen moeten met plezier naar school kunnen gaan maar zich vooral veilig voelen op school. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een breed gedragen pedagogische visie is en er gezamenlijk via een bepaalde aanpak wordt gewerkt. Een visie waarin alle betrokken partijen zich goed kunnen vinden en mee kunnen werken. Laagdrempelig, dicht bij onszelf maar wel met duidelijke taal, werkend aan normen en waarden die passend zijn binnen ons onderwijsconcept. Wij hebben gekozen voor Fides.

  Fides werkt met meerdere symbolen die als metafoor voor gevoelens staan.

  Tijdens gebeurtenissen waar we met elkaar onze normen en waarden scherp willen houden worden de symbolen ingezet ter illustratie.

  Ballon.
  De ballon zetten we in om kinderen te leren wat zelfvertrouwen is en het belang van een goede houding en uitstraling. Terminologie die wordt gehanteerd is: Eén ballon = je voelt je oké. Je durft je zelfvertrouwen te laten zien. Nul ballonnen = te weinig lucht, onzekerheid. Tien ballon = te veel lucht, je laat stoer of opvallend gedrag zien. Ook onzekerheid dus, net als 0 ballonnen.

  Domino.
  De domino beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in groepsprocessen. Met voldoende moed en zelfvertrouwen lukt het steeds beter om je niet mee te laten voeren maar om uit de rij te stappen. De dominostenen maken heel inzichtelijk dat het bepalen van jouw positie, bijv. bij vervelend gedrag in een groepje, het verschil kan maken.

  Sleutelbos.
  We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Om de deur te openen heb je een passende sleutel nodig. Als je een bos vol sleutels hebt en je weet niet welke de goede is, dan zit er niets anders op dan te proberen, net zo lang tot je de goede hebt. Je begint met de 'grote sleutel', ik geloof in mezelf! Daarna probeer je de andere sleutels.

  100%.
  In de natuur is er niets voor niets. Ik ook niet, want ik ben deel van die natuur…dus ben ik goed zoals ik ben… gewoon… omdat ik er ben!

  Oke-ojee gedachte.
  Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wat denken we en waaróm denken we zo? Denken we wel gezond? Met de 'ojee' en 'oké' gedachte proberen we duidelijk te maken hoe je een positievere omgang kunt verkrijgen met jezelf en de ander. Ook hanteerbaar bij zaken waar je tegen opziet. Wat is nodig om het van Ojee naar Oké te krijgen?

  Rugzak.
  De rugzak zet je in om kinderen duidelijk te maken dat je eigen gedrag en dat van anderen ergens vandaan komt. Je leert ermee naar jezelf te kijken en naar de ander. Anders gezegd: je leert wat je bij jezelf kunt zoeken, wat jouw aandeel is, en wat je bij de ander kunt laten, waar jij geen direct aandeel in hebt. Je leert je rugzak leeg te maken!

  Matroesjka.
  Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel leren. Maar is het nodig om me alles aan te trekken wat me overkomt? Wij denken van niet. Welke dingen moeten me diep van binnen raken, wil ik er iets mee doen, wil ik er iets van leren? Welke dingen moeten me juist niet diep van binnen raken wil ik er iets mee kunnen?