Inschrijven

Fijn dat u uw kind inschrijft op ons kinderdagverblijf, voorschool, basisschool en/of buitenschoolse opvang.
Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen en versturen.

Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op.


Naam ouder/verzorger
Naam kind
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr.
E-mail *

Wij geven ons kind op voor:
(meerdere antwoorden mogelijk)

Kinderdagverblijf

Voorschool

Basisschool

Buitenschoolse Opvang

+ =