Wat is het KDV?

Het kinderdagverblijf (KDV) houdt zich bezig met kinderopvang als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie. Op ons kinderdagverblijf worden kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar opgevangen in een speciaal voor hun ingerichte ruimte die bij deze verschillende leeftijden passen. De kinderen spelen in een groep van maximaal 16 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week en worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten.

Groepssamenstelling

Ons uitgangspunt bij het omgaan met kinderen is het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving. Daarin kunnen kinderen relaties aangaan met zowel andere kinderen als volwassenen en krijgen ze de ruimte om zich individueel en in groepsverband te ontplooien. In onze kinderdagverblijven wordt gewerkt met verticale groepen. Dit betekent voor de kinderen dat ze in een groep zitten met kinderen van 6 weken tot 4 jaar. Voor de leidsters is een verticale groep erg leuk, op deze manier kunnen ze de gehele ontwikkeling van de kinderen mee maken.

Voordelen van een verticale groep zijn:

- Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in de groep.

- Bij het passeren van een leeftijdsgrens vindt geen groepswisseling plaats.

- Jongere kinderen leren van oudere kinderen.

- Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen.

 

Uk en Puk

Op kinderdagverblijf Het bAken werken me met de methode Uk en Puk. 

“Hallo, ik ben Puk. Hoe heet jij?”. Puk is de vrolijk gekleurde handpop uit Uk & Puk. Samen met Puk beleeft uw kind de leukste avonturen. Huisjes bouwen, koekjes bakken, slingers maken… Zo lokt Puk reacties uit die gunstig zijn voor de taalontwikkeling van uw kind. 

Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk is gemaakt door Uitgeverij Zwijsen en de CED-Groep. Bij de ontwikkeling waren onder andere het Pedagogisch kader kindercentra 0 - 4 jaar en de Taallijn in de kinderopvang onze uitgangspunten

De methode werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.


Hechting

De kinderen krijgen een vaste verzorgster toegewezen. Zij verzorgt en begeleidt het kind. Het kind gaat zich op deze manier aan de leidster “hechten” en zal zich veilig en vertrouwd voelen. Een voorwaarde voor een kind om zelfstandig te kunnen worden en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ook hebben de kinderen een vaste tweede verzorgster voor het geval dat de eerste verzorgster afwezig is.

Groepsleiding

Op KDV Het bAken werken maximaal 3 leidsters per dagdeel, dit is afhankelijk van de groepsgrootte. Ze hebben een op het werk afgestemde opleiding. De groepsleiding wordt bijgestaan door stagiaires en samen vormen zij een team. Kinderdagverblijf Het baken staat onder leiding van locatiemanager Jesna de Groot.

Flexibele opvang

Met flexibele opvang bepaalt u zelf op welke momenten uw kind op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang wordt opgevangen.

We bieden op het bAken een totaal pakket aan opvang: 
dagopvang, voorschoolse opvang, naschoolse opvang, diverse vormen van vakantieopvang. Op schoolvrije dagen en/of tijdens vakanties kunnen ook kinderen die niet regulier de opvang bezoeken tegen betaling gebruik maken van de kinderopvang.

Wilt u meer informatie over de opvangmogelijkheden op het bAken dan kunt u altijd even binnen lopen of contact met ons opnemen 0517-413778

Lia Koster en Karla Draaisma kunnen uw persoonlijke wensen met u bespreken. Zij zijn rechtstreeks te bereiken op 06-83650622

Inspectierapport

Hier vindt u de inspectierapporten van de kinderopvang van het bAken.
- Inspectie Kinderopvang.