Openingstijden

De groep is van maandag t/m vrijdag van 8.15u tot 11.45u geopend, met uitzondering van de

schoolvakanties en de volgende dagen:Nieuwjaarsdag

Tweede Paasdag

Koninginnedag

Bevrijdingsdag (1x in de vijf jaar/jubileumjaren)

Hemelvaartsdag

Vrijdag na Hemelvaartsdag

Tweede PinksterdagDe peuteropvang heeft van 8.15 tot 8.30 inloop. Om 8.30 begint de dagindeling.Om 11.45 is de peuteropvang afgelopen en kunt u uw kind weer ophalen.

In overleg met de groepsleiding kan er van deze tijden worden afgeweken, denk aan afspraken bij bijv. huisarts en consultatiebureau.