Projecten

  Edukans
  Onze school spaart voor een project van Edukans. Iedere maandagmorgen krijgt u hier de gelegenheid voor om een kleine financiële bijdrage mee te geven aan uw kind(eren).
  Graag wil ik u rapportage geven over wat onder andere door onze steun in Malawi is gerealiseerd:
  Zeven basisscholen kregen nieuwe tafels en nog eens 100 werden gerepareerd.
  In 4 klassen werden de vloeren en muren opgeknapt. Eén school kreeg 3 nieuwe schoolborden. Op 1 school werden 4 toiletten en 2 wasgelegenheden voor meisjes gebouwd.
  Eén huis voor een leerkracht werd opgeleverd nadat het pleisterwerk aan muren en vloer was afgerond. De betreffende leerkracht is inmiddels in het huis gaan wonen.
  Er werden 3 bijeenkomsten gehouden voor de gemeenschappen rond 3 verschillende scholen om hen te betrekken bij het opknappen van de scholen. Het gevolg is dat ouders en andere betrokkenen bij de school 20.000 stenen hebben gemaakt voor de renovatie van 4 klaslokalen. Nog eens 2 huizen voor leerkrachten werden gebouwd door de gemeenschap. Eén kantoor van de directeur en een leerkrachtenkamer werden eveneens door hen opgeknapt. In totaal waren 450 mensen uit de gemeenschappen betrokken, 45 leerkrachten en 18 moedergroepen.
  Een school kreeg een solar light voorziening. Daardoor kunnen leerlingen ook 's avonds hun huiswerk maken.
  300 kinderen uit arme gezinnen op 2 scholen kregen elk een set pennen, schriften en lesboeken, zodat ze volwaardig mee kunnen doen in de klas.
  Op 2 scholen werden lessen in 'lifeskills' gegeven. 428 adolescenten werden hiermee bereikt. De lessen gaan over gezondheid maar ook over het belang om je opleiding af te maken, of over het gevaar van drugs en andere verslavingen.
  Op 3 scholen werden schoolbenodigdheden uitgedeeld: schoonmaakborstels voor het bord, flipovers, bordkrijt en pennen, linealen, schriften, potloden en tekstboeken. Die werden overhandigd tijdens officiële ceremonies, waar de onderwijsambtenaar bij werd uitgenodigd.

  Hierbij ontvangt u een gefilmd interview met een meisje van één van de scholen die gesteund wordt via Edukans.

  Op deze pagina vindt u updates van het project (kijk op het tabblad 'projectupdates')
  Postbus 1492 ► 3800 BL Amersfoort
  T (033) 460 60 10 ▼ F (033) 460 60 20
  gerry@edukans.nlwww.edukans.nl (voor meer informatie)

  Stichting leergeld

  Stichting Leergeld

  Schoolreisjes, sport, muzieklessen, steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan deze activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

  Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan deze middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.
  Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale Stichting Leergeld indien zij bepaalde activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.
  Wilt u meer informatie?
  Kijk dan op de website: www.kindpakket.nl


  "Uw oud papier is ons leesplezier"
  U kunt oud papier inleveren in de daarvoor bestemde container.
  Deze staat op de parkeerplaats achter school en het "Vierkant"
  De container is elke donderdag, behalve in de schoolvakanties, open van 8.00 uur tot 17.00 uur. U spaart toch ook mee!
  Wij willen u verzoeken om buiten deze tijden géén papier buiten de container te plaatsen.


  Project Victory 4 All
  Al enige jaren steunen we het Project Victory 4 All met een bijdrage uit het gespaarde gelden van de zending en de unie.


  Door te klikken op Project Victory 4 All vindt u meer informatie.