Wat is de Peuteropvang?

Heeft je peuter behoefte aan wat meer uitdaging? Of aan het leren en spelen samen met andere kinderen?
Dan is het een goed idee om hem of haar aan te melden voor de peuteropvang. Hier krijgen peuters de
mogelijkheid om geleidelijk te wennen aan de overgang naar de kleuterklas en wordt de ontwikkeling
van je peuter op positieve wijze gestimuleerd. De peuteropvang is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van je peuter.

Op de peuteropvang doet een kind diverse vaardigheden op, zoals bijvoorbeeld samenwerken en rekening
houden met andere kinderen, communiceren door middel van stemgebruik en spelen, op de beurt
leren wachten en het delen van bijvoorbeeld speelgoed. Op deze manier leren kinderen omgaan met elkaar,
maar ook met speelgoed en (knutsel)materialen. Taalstimulering maakt ook onderdeel uit van de peuteropvang.
De leidsters helpen de kinderen hun dagelijkse omgeving te ontdekken en verkennen en zij stimuleren zelfstandig gedrag. Dit geeft peuters zelfvertrouwen. Peuters doen hierdoor sociale en persoonlijke vaardigheden op.
Kinderen leren van elkaar en van onze medewerkers en leren normen en waarden.

'Het Kleine Rode Tonnetje' is een heerlijke plek waar kinderen mogen spelen en zich verder kunnen ontwikkelen.
Op de peuteropvang wordt met een vaste dagindeling gewerkt (zie dagindeling). Op de groep werken 1 of 2 leidsters, dit is afhankelijk van de groepsgrootte. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding.
De groepsleiding wordt grotendeels door stagiaires ondersteund. Samen vormen zij een team.

Groepssamenstelling

Ons uitgangspunt bij het omgaan met kinderen is het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving. Daarin kunnen kinderen relaties aangaan met zowel andere kinderen als volwassenen en krijgen ze de ruimte om zich individueel en in groepsverband te ontplooien. Daarom zijn er zoveel mogelijk vaste leidster op vaste dagdelen. In onze peuteropvang hebben we een groep van maximaal 18 kinderen. Er zijn dan 2 leidsters aanwezig. Bij een groep van 8 of minder kinderen is er 1 leidster. De leidsters worden vaak ondersteund door een stagiaire.

Uk en Puk

Op peuteropvang ‘Het Kleine Rode Tonnetje’ werken we met de methode Uk en Puk.  Alle leidsters hebben een VVE certificaat.

“Hallo, ik ben Puk. Hoe heet jij?”. Puk is de vrolijk gekleurde handpop uit Uk & Puk. Samen met Puk beleeft uw kind de leukste avonturen. Huisjes bouwen, koekjes bakken, slingers maken… Zo lokt Puk reacties uit die gunstig zijn voor de taalontwikkeling van uw kind. 

 

Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk is gemaakt door Uitgeverij Zwijsen en de CED-Groep. Bij de ontwikkeling waren onder andere het Pedagogisch kader kindercentra 0 - 4 jaar en de Taallijn in de kinderopvang onze uitgangspunten.

 

Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.


Hechting

De kinderen krijgen een vaste verzorgster toegewezen. Zij begeleidt het kind. Ook is zij degene die het kindvolgsysteem invult en de 10-minuten gesprekken met de ouders heeft. Het kind gaat zich op deze manier 
aan de leidster “hechten" en zal zich veilig en vertrouwd voelen. Een voorwaarde voor een kind om zelfstandig te kunnen worden en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ook hebben de kinderen een vaste tweede verzorgster voor het geval dat de eerste verzorgster afwezig is.

Groepsleiding

Op Voorschol 'Het Kleine Rode Tonnetje' werken maximaal 2 leidsters per dagdeel, dit is afhankelijk van de groepsgrootte. Ze hebben een op het werk afgestemde opleiding, en zijn in het bezit van een VVE certificaat.
De groepsleiding wordt bijgestaan door (vaste) invalkrachten en stagiaires, en samen vormen zij een team.