Zorg

  Jeugdteam Harlingen
  Wat doet het Jeugdteam?
  Er kunnen zich situaties voordoen in de thuissituatie of op school die het gedrag van een kind beïnvloeden, waardoor het zich anders gaat gedragen. De prestaties worden minder, moeheid, hoofdpijn, vage lichamelijke klachten, zich terugtrekken of juist opvallend de aandacht trekken kunnen het gevolg zijn.

  Er kunnen zorgen en vragen zijn over de ontwikkeling van het kind. Deze verloopt vertraagd, er is een spraak-taalachterstand, de motoriek ontwikkelt zich niet goed.

  Voorbeelden van hulpvragen kunnen zijn: over opgroeien, opvoeding, relaties, echtscheiding, gezondheid, ontwikkeling, huisvesting, financiën, wet- en regelgeving, eenzaamheid, pesten, weerbaarheid, etc.

  Zorgen en vragen rondom kinderen kunnen zowel door ib-ers, ouders, leerkrachten als pedagogisch medewerkers aan de (jeugd)professional gesteld worden.
  De (jeugd)professional kan adviseren en hulp bieden aan het kind en gezin of schakelt de juiste persoon of instantie hiervoor in.  JGZ Team op onze school
  Samen met het basisonderwijs richt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân zich op de ontwikkeling en gezondheid van alle kinderen van 4 - 12 jaar.

  Meer informatie over Jeugdgezondheidszorg kunt u vinden op:
  https://www.ggdfryslan.nl/jgz
  Het team team van de GGD op onze school:
  Jeugdarts - Anja Booij
  Doktersassistente - Thea van Zwol
  Verpleegkundige - Marieke Anema
  Pedagoog - Babs van Hijum

  GGD Fryslân
  Regelmatig hebben wij, als school, contact met het team infectiebestrijding van GGD-Fryslân over hoe om te gaan met kinderen die een infectieziekte hebben. Dit betreft meestal vragen zoals: mag het kind naar school/kinderopvang of welke maatregelen moet de school/kinderopvang nemen t.a.v. extra hygiëne om verdere besmetting te voorkomen.

  Het team infectiebestrijding van GGD Fryslân attendeert ons daarom op het draaiboek "gezondheidsrisico's in een kindercentrum of peuterspeelzaal 0-4 jarigen" of "gezondheidsrisico's in een basisschool of buitenschoolse opvang (4-12 jarigen", waar diverse infectieziekten in staan beschreven. Onderwerpen als hygiëne, veiligheidsaspecten en binnenmilieu komen hier aan bod. Ook wordt duidelijk wanneer de GGD dient te worden ingeschakeld. Deze draaiboeken kunt u vinden en tevens downloaden via de website van het RIVM op: www.rivm.nl, daarna "kind en infectie" invullen bij zoekopdracht.
  Ziektebeelden in het kort
  Via onderstaande links kunt u in het kort informatie lezen over een aantal ziektebeelden. Indien u meer wilt weten over bovenstaande ziektebeelden dan kunt u terecht op de site van GGD Fryslân
  Luizen
  Er worden op school preventieve luizencontroles gehouden. Dit betekent niet dat de luis hierdoor onze (school)deur voorbijgaat. Dat geldt ook voor u thuis; het is raadzaam om regelmatig zelf uw kinderen op luis te controleren, want van de ene dag op de andere kan hoofdluis ‘de kop opsteken’. Eén luis legt per dag ongeveer 6 eitjes: neten. Na een week zijn dat er dus al 42!!

  En uit al deze neten komen na 1 week ook weer luizen; een plaag is dus snel ontstaan. Signalen om op te letten zijn jeuk en witte stipjes (neten) aan de haren. Deze witte stipjes zijn er niet met een gewone kam uit te kammen. Ouders van kinderen waarbij luis wordt ontdekt, ontvangen via de school uitgebreid schriftelijk voorlichtingsmateriaal over de bestrijding ervan.